Управление на енергийни проекти

10,00 лв. вкл. ДДС

Автор: Христо Първанов, Виолета Бакалова, Светла Цветкова
ISBN: 978-954-644-376-2
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 18.10.2012 г.
Брой страници: 144
Размер:  21,0 х 14,5 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

Управление на проекти – това е изкуството да се ръководят и координират човешките и материалните ресурси в продължение на жизнения цикъл на даден проект чрез прилагането на съвременни методи и техники на управление с цел постигане на определените в проекта резултати според състава и обема на работите, стойностите, времето, качеството и удовлетворяването на участниците в проекта.

Активизирането на инвестиционната дейност в значителна степен зависи от подготовката на компетентни мениджъри на проекти. Мениджърът на проект е юридическо лице, на което възложител и инвеститор делегират пълномощия по ръководството и координацията на работата на всички участници в даден проект. Конкретните пълномощия на мениджъра се определят в съответния договор с възложителя.

Подготовката на мениджъри на енергийни проекти е важна задача на съответния отрасъл, която трябва да се решава по пътя на повишаване на квалификацията и преподготовката на проектантите в областта на мениджмънта или чрез обучаване на мениджъри по специална програма във висшите учебни заведения.

С развитието на пазарната икономика и у нас навлезе концепция, отдавна изпитана в страните с традиционна пазарна икономика – концепцията за управлението на проекти (Project Management).

В основата на тази концепция е възгледът, че „проект“ е изменение на изходното състояние на всяка система (например енергийно предприятие), свързано със загубата на време и средства. А вече процесът на тези изменения, протичащи по предварително разработени правила в рамките на бюджета и временните ограничения, е управление на проекти.

Съдържание

Отзиви

Все още няма ревюта

Be the first to review “Управление на енергийни проекти”