Транспорт и застраховане

11,90 лв. вкл. ДДС

Автор: Колектив
ISBN: 978-954-644-883-5
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 20.010.2016 г.
Брой страници: 216
Размер: 24 х 17 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

Учебникът е оформен в 11 глави и е съобразен изцяло с учебния план за подготовката на студентите от специалностите на факултет „Икономика на инфраструктурата“. Последователно са разгледани въпроси за същността и ролята на транспорта за общественото развитие, транспортната инфраструктура и подвижния състав на отделните видове транспорт, особеностите на различните типове транспортни системи. Направена е сравнителна характеристика на отделните видове транспорт от гледна точка на основните им предимства и недостатъци, оказващи влияние върху мястото им в националната транспортна система. Направена е подробна характеристика на товарните и пътническите превози. Особен акцент в учебника е поставен на националната и европейската транспортна политика. С оглед на по-широкото предназначение на учебника са включени теми за транспортното обслужване на търговията, туризма, застраховането в транспорта и др. Учебникът може да се използва и за обучението на студентите от ВТУ „Тодор Каблешков“, които изучават подобна специалност, както и за нуждите на специалисти от транспортни, логистични, търговски и туристически фирми.

Съдържание