Транспортни пазари

Автор: Христо Първанов
ISBN: 978-954-494-883-2
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 21.09.2007
Брой страници: 90
Размер: 20,5 х 14,5 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

В учебника се разглежда обособяването на транспортния пазар като част от стоковия пазар на България в резултат от преструктурирането на икономиката на страната. Транспортният пазар по своята същност е специфична икономическа сфера, в която се извършва покупко-продажба на транспортни услуги. Транспортният пазар се подчинява на общите закономерности на развитие на пазарното стопанство, но особено внимание е отделено и на неговите специфични особености. Прави се анализ на конкурентната структура на транспортния пазар. Изложени са виждания за пазара на железопътната инфраструктура. Съществен елемент от интегрирането на инфраструктурата са нейното развитие и отварянето й към съседните страни и поетапното осигуряване на пълна съвместимост (експлоатационна и оперативна) за движение по българските участъци от трансевропейската мрежа, важно условие за привличане на допълнителни транзитни потоци.
Учебникът е предназначен за запознаване на студентите с процеса на преструктуриране на българския транспортен сектор и за осигуряване на хармонизирани условия за конкуренция и либерализация на транспортния пазар в рамките на обединения пазар на Европейския съюз.

Съдържание

Отзиви

Все още няма ревюта

Be the first to review “Транспортни пазари”