Транспортният пазар в България: състояние и перспективи за развитие

8,00 лв. вкл. ДДС

Автор: Христина Николова
ISBN: 978-954-644-099-0
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 24.02.2010 г.
Брой страници: 98
Размер:  20,5 х 14,5 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

 Транспортът има ключова роля за икономическото и общественото развитие. Той генерира растеж чрез улесняване на производството и търговията на промишлени и селскостопански стоки, както и чрез увеличаване на възможностите за достъп до здравеопазване, образование и други национални и регионални обществени услуги. На макроикономическо равнище, инвестициите в транспортния сектор повишават растежа чрез увеличаване възвръщаемостта на частните инвестиции, а на микроикономическо усъвършенстването на транспорта спомага за намаляване цените на ресурсите и по този начин – за намаляване на производствените разходи, за увеличаване на възможностите за достъп до различни пазари и косвено подпомага развитието на икономиката на страната. Транспортната инфраструктура от своя страна има съществено значение за икономическия растеж, за мобилността на трудовите ресурси, за предлагането на транспортни услуги и за конкурентоспособността на българската икономика като цяло. Качеството на транспортната инфраструктура и на обществените транспортни услуги влияе значително върху алокационните решения на фирмите и отделните хора, както и върху цялостното благосъстояние на обществото. Във връзка с това възниква необходимост от анализ на състоянието и развитието на транспортния пазар в страната с цел разкриване на възможности за увеличаване на ефективността от неговото функциониране и очертаване на перспективите за развитие на този икономически сектор.

Съдържание

Отзиви

Все още няма ревюта

Be the first to review “Транспортният пазар в България: състояние и перспективи за развитие”