Транспортна политика

5,00 лв. вкл. ДДС

Автор: Христо Първанов, Иванка Маноилова
ISBN: 978-954-494-838-2
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 17.05.2007 г.
Брой страници: 104
Размер: 20,5 х 14,5 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

В учебника се разглежда напредъкът на Република България в укрепването и развитието на административните структури за осигуряването на административния капацитет, позволяващ прилагането на постиженията на правото на Европейския съюз и изпълнението на инвестиционните планове. Това изисква прилагането на правото на Европейския съюз в областта на сухопътния транспорт и по-конкретно по-нататъшната либерализация на този сектор, а така също и транспониране и прилагане на правото на Европейския съюз във въздушния транспорт и укрепване на органите за морска безопасност, тяхната независимост и подобряване състоянието на морската сигурност.

Учебникът е предназначен за студенти с оглед запознаването им с практическите изменения и допълнения в нормативната база и структурата в транспортния сектор съобразно стандартите и изискванията на Европейския съюз, разширяването на свободните пазарни принципи при развитието на инфраструктурата и комбинираните превози, финансовите условия и източниците за осигуряване на транспортни е проекти.

Отзиви

Все още няма ревюта

Be the first to review “Транспортна политика”