Теория и история на цивилизациите

17,90 лв. вкл. ДДС

Автор: Георги Найденов
ISBN: 978-954-644-993-1
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 17.07.2017 г.
Брой страници: 372
Размер: 24 х 17 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

Учебникът „Теория и история на цивилизациите“ е предназначен за студентите от специалност „Социология“ в ОКС „бакалавър“, а също и от специалностите „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“ в професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“. През учебната 2014/2015 г. пред тези студенти започна да се чете учебната дисциплина „Теория и история на цивилизациите“.
Основната цел на курса „Теория и история на цивилизациите“ е да запознае студентите с основните закономерности на развитието на локалните, световните и глобалната цивилизации, с историята и съвременното развитие на няколко значими цивилизации. Разглеждат се и противоречивите отношения между някои от най-мощните цивилизации в съвременността.

Съдържание