Текст. Видове текст. Речев етикет. Проблеми на съвременната устна и писмена комуникация

14,00 лв. вкл. ДДС

Автор: Стоянка Мицева
ISBN: 978-954-644-207-9
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 11.05.2011 г.
Брой страници: 258
Размер:  24 х 17 см.
Корица: Мекa
Език: Български
Категория: Етикет:

Анотация

Настоящият лекционен курс от теми, свързани с текста и проблемите, възникващи около неговото съставяне във връзка с езика и социалния опит на адресанта, жанровото разнообразие на текстовете във връзка със социокултурните сфери и отделните варианти на речеви ситуации, ще помогне на учащите да вникнат в смисъла на текста като висша комуникативна езикова единица. В този контекст се разглежда и ролята на речевия етикет в езиковата комуникация на всички равнища.

Книгата е ръководство с практическа полза, даващо нови знания за връзката език – текст (накратко) и припомнящо стари, получени в училище. Представата за „правилност“ и „неправилност“ в речевата комуникация, отразяваща се върху съставянето на текст, е илюстрирана с множество примери. Коментарите за формàта и съдържанието на текстовете и ролята им в езиковата комуникация, ще помогнат на студентите – българи и чужденци, изучаващи специалностите: Масмедии и журналистика, Политология, Международни отношения, Право, Европеистика,, Международни икономически отношения и други хуманитарно-обществени науки

Съдържание

Отзиви

Все още няма ревюта

Be the first to review “Текст. Видове текст. Речев етикет. Проблеми на съвременната устна и писмена комуникация”