Съвременни подходи за счетоводно отчитане на приходите и разходите в публичния сектор

6,00 лв. вкл. ДДС

Автор: Камелия Савова
ISBN: 978-954-494-925-9
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 04.04.2008 г.
Брой страници:148
Размер: 20,0 х 14,5 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Изчерпан

Анотация

Целта на настоящото изследване е да се представи теоретична интерпретация на приходите и разходите като обекти на счетоводството в публичния сектор и на тази база да се очертаят някои виждания за подобряване на модела на счетоводното им отчитане. Представената разработка се основава на историческото развитие на счетоводството и в частност на счетоводството в публичния сектор, на общите принципи на познанието, като се прилагат системният подход, методите на наблюдението, на анализа и синтеза, на индукцията и дедукцията, на историческото и логическото. То е скромен опит за представяне на някои от съвременните подходи за създаване на текуща и периодична счетоводна информация за приходите и разходите в публичния сектор.

Отзиви

Все още няма ревюта

Be the first to review “Съвременни подходи за счетоводно отчитане на приходите и разходите в публичния сектор”