Съвременни икономически теории и политика

13,90 лв. вкл. ДДС

Автор: Светла Тошкова, Румен Андреев
ISBN: ISBN 978-954-644-882-8
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 30.06.2016 г.
Брой страници: 270
Размер: 24 х 17см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

Курсът от лекции представя развитието на съвременните направления в икономическата теория, техните интерпретации за икономическата реалност и приложения в практиката. Изучават се различните методологически подходи, върху които са изградени теориите, техният обхват, фокус и структура. Представени са основните школи и направления на съвременната икономическа мисъл, като се прави сравнителен и критичен анализ на техните научни достойнства и практически приложения. Комбинирани са два подхода – от една страна, хронологичният подход, защото икономическите теории „безусловно винаги са продукт на своето време и място“, което означава, че ще бъде обърнато внимание на историческия фон – т.е. времето на Голямата депресия, икономическата ситуация през 70-те години на XX век и кризата от 2008 г.

Съдържание