Счетоводни аспекти на интелектуалния капитал

10,90 лв. вкл. ДДС

Автор: Румяна Пожаревска
ISBN: 978-954-644-950-4
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 25.04.2017 г.
Брой страници: 186
Размер: 24 х 17 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

Обект на изследването са „новите“ нематериални ресурси, генерирани от интелектуалния капитал в резултат от развитието на „икономиката на знанието“. Предмет на изследването са счетоводните аспекти на „новите“ нематериални ресурси, генерирани от интелектуалния капитал.
Целта на изследването е да се идентифицират нови нематериални ресурси, генерирани от развитието на креативната икономика, да се изследват възможностите за тяхното признаване и представяне за счетоводни цели, в контекста им на потенциал за икономически растеж и развитие на отчетните единици. В хода на изследването е направен опит за представяне на актуално тълкуване на вече известни факти и постановки, за идентифициране на нови проблемни полета и за формулиране на предложения за научно-приложното им интерпретиране.

Съдържание