Счетоводни аспекти на дейността на транснационалните компании

7,00 лв. вкл. ДДС

Автор: Диана Петрова
ISBN: 978-954-494-897-9
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 17.12.2007 г.
Брой страници: 156
Размер: 20,5 х 14,5 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

Разглеждането на проблематиката в монографичното изследване се базира на прилагането на системния подход. При разработването му са използвани също историческият подход, методите наблюдение, сравнение, аналогия, анализ и синтез, моделиране, индуктивния и дедуктивният методи и др.

За написването на монографията е проучена и използвана голяма по обем българска и чуждестранни литература, в това число широк кръг от научни трудове на наши и чужди автори в областта на счетоводството и в други научни области, свързани с проблемите на транснационалните компании, информационни издания на международни организации, специализирани периодични издания, нормативни актове и други литературни източници. Разработката се основава и на проучване на практиката и финансовите отчети на водещи световноизвестни транснационални компании.

Книгата може да се използва от студенти по икономически специалности във висши учебни заведения в страната, специализанти, счетоводители и други икономисти от практиката, както и от всички, които проявяват интерес към проблемите на транснационалните компании.

Отзиви

Все още няма ревюта

Be the first to review “Счетоводни аспекти на дейността на транснационалните компании”