Стратегически мениджмънт

15,00 лв. вкл. ДДС

Автор: Стефан Христов
ISBN: 978-954-644-006-8
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 12.01.2009 г.
Брой страници: 358
Размер: 24 х 17 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

Настоящата книга представлява преработено и допълнено издание. Тя е с изцяло променена структура и обновено съдържание на материала. В нея са изложени теоретико-методологичните и практико-приложните въпроси, които касаят стратегическата проблематика. Разгледани са историческото развитие на стратегическия мениджмънт, съдържанието на стратегическата теория и особеностите на стратегическата методология. Подчертани са отличителните атрибути на стратегическия консенсус, стратегическите решения и стратегическата политика. Представени са стратегическите ориентири и стратегическата пирамида на организацията. Изтъкнати са значението и ролята на стратегическата информация и стратегическото ръководене при заемането на стратегически позиции спрямо основните съперници.

В изданието обстойно е разгледан стратегическият инструментариум, който широко се прилага в процеса на стратегиране. Описани са известни методи и популярни техники за стратегическо прогнозиране, стратегическо анализиране, стратегическо формулиране, стратегическо селектиране, стратегическо реализиране, стратегическо контролиране и стратегическо оценяване.

Книгата е предназначена за студентите по икономика и управление в бакалавърските и магистърските програми на висшите учебни заведения в страната. Тя може да бъде полезна на ръководителите и специалистите от отделните организации, които се занимават с разработването и осъществяването на перспективни стратегии, ориентирани към тяхното настоящо и бъдещо развитие.

Съдържание

Отзиви

Все още няма ревюта

Be the first to review “Стратегически мениджмънт”