Статистически методи за контрол на качеството

12,90 лв. вкл. ДДС

Автор: Александър Найденов
ISBN: 978-954-644-680-0
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 29.09.2014 г.
Брой страници: 244
Размер:  24,0 х 17,0 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

Написването на този учебник, от една страна, е продиктувано от необходимостта от съвременна литература относно статистическия контрол на качеството на произвежданите стоки и услуги, а от друга, целѝ да подпомогне студентите от специалност „Статистика и иконометрия“ в подготовката им по дисциплината „Статистически методи за контрол на качеството“. За пълното разбиране на изложената тук материя е необходимо познаването на основните положения в общата теория на статистиката и софтуерния продукт SPSS. Всяка глава от учебника е структурирана така, че да въведе читателя теоретично в разглежданата материя и да му покаже с разбираеми примери как на практика се използват дискутираните методи. Най-общо главите включват: заглавие, основни моменти, изложение на теорията с примери, приложение на методите със софтуерен продукт, задачи и въпроси за самоподготовка. В края на учебника са представени специални таблици, свързани с поднесеното съдържание и отговорите на поставените въпроси и задачи.

Съдържание

Отзиви

Все още няма ревюта

Be the first to review “Статистически методи за контрол на качеството”