Статистически методи за контрол на качеството

12,90 лв. вкл. ДДС

Работим с куриерска фирма ЕКОНТ. Транспортните разходи са за сметка на клиента. Цената на доставката зависи от теглото на пратката и се изчислява от куриерската фирма според действащата й тарифа.

Онлайн книжарница
тел. 088 7950 122

от 8:00 до 16:45 ч.
понеделник – петък

Резюме

Написването на този учебник, от една страна, е продиктувано от необходимостта от съвременна литература относно статистическия контрол на качеството на произвежданите стоки и услуги, а от друга, целѝ да подпомогне студентите от специалност „Статистика и иконометрия“ в подготовката им по дисциплината „Статистически методи за контрол на качеството“. За пълното разбиране на изложената тук материя е необходимо познаването на основните положения в общата теория на статистиката и софтуерния продукт SPSS. Всяка глава от учебника е структурирана така, че да въведе читателя теоретично в разглежданата материя и да му покаже с разбираеми примери как на практика се използват дискутираните методи. Най-общо главите включват: заглавие, основни моменти, изложение на теорията с примери, приложение на методите със софтуерен продукт, задачи и въпроси за самоподготовка. В края на учебника са представени специални таблици, свързани с поднесеното съдържание и отговорите на поставените въпроси и задачи.

Допълнителна информация

Additional information

Уважаеми клиенти,

От 21 до 31 януари 2021 г. онлайн книжарницата е в годишна инвентаризация. Ако желаете, можете да направите заявка, но обработката на всички поръчки, направени през периода, започва на 1 февруари 2021 г. по реда на тяхното постъпване.

Книжарницата в УНСС работи всеки делничен ден от 8.00 до 16.45 ч.

Екипът на ИК – УНСС