Стандартизацията на счетоводството и модели за отчитане на дълготрайните материални активи в публичния сектор (второ доп. и прераб. изд.)

16,00 лв. вкл. ДДС

Автор: Даниела Фесчиян
ISBN: 978-954-644-837-8
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 22.03.2016 г.
Брой страници: 250
Размер: 24 х 17 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

Целта на учебника е чрез разкриване на основните проблеми на счетоводната система в предприятията от публичния сектор в България и сравнителен анализ на състоянието на стандартизацията в страните – членки на ЕС, да се докаже необходимостта от стандартизация на счетоводството в предприятията от публичния сектор и ефектите от нея. На тази база е необходимо да се разработят модели за отчитане на дълготрайните материални активи в предприятията от публичния сектор.

Авторът насочва вниманието си към моделите за стандартизирано отчитане на дълготрайните материални активи, тъй като съществуват ана-логични проблеми и в нормативно регламентираните модели за отчитането на вътрешно създадените нематериални активи, материалите и продукцията в предприятията от публичния сектор. Аналогични са и проблемите, свързани с неначисляването на амортизация на нематериалните активи. С прилагането на подходите в разработените стандартизирани модели за усъвършенстване на отчитането на дълготрайните материални активи могат да се отстранят значителна част от съществуващите проблеми при отчитането на изброените нефинасови активи като цяло.

Съдържание

Отзиви

Все още няма ревюта

Be the first to review “Стандартизацията на счетоводството и модели за отчитане на дълготрайните материални активи в публичния сектор (второ доп. и прераб. изд.)”