Специфични особености в управлението на персонала в транспортното предприятие

9,90 лв. вкл. ДДС

Автор: Светла Цветкова
ISBN: 978-954-644-814-9
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 01.02.2016 г.
Брой страници: 160
Размер: 20,5 х 14,5 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

Управлението на персонала във всички видове транспорт е от изключително важно значение за развитието както на отделните транспортни фирми и предприятия, така и за развитието на националната ни икономика като цяло. Спецификата на производствено-стопанската дейност в отрасъла усложнява значително този процес и той се превръща в един от основните и най-важни проблеми в мениджмънта на транспортната дейност.

При изучаване на процесите, свързани с управлението на транспорта, на първо място трябва да бъдат изяснени понятията „обект“ и „система“. Обектът на управление е транспортният производствен процес, а също и самата фирма с нейните структури и функциите, които изпълнява, както и спецификата на производствено-стопанската ѝ дейност. Обектът на управление от своя страна може да има съвременна техническа база, съвършена технология, научнообоснована и правилно структурирана организационна система за управление на производството. Ефективното функциониране и използване на всички тези елементи, или жизнеспособността на обекта, като цяло зависи преди всичко от човешкия фактор.

Съдържание

Отзиви

Все още няма ревюта

Be the first to review “Специфични особености в управлението на персонала в транспортното предприятие”