Социално развитие на регионите

15,00 лв. вкл. ДДС

Автор: Евгения Пенкова, Деница Горчилова
ISBN: 978-954-644-515-5
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 25.10.2013 г.
Брой страници: 280
Размер:  24,0 х 17,0 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

Дисциплината “Социално развитие в регионите” има за цел да очертае параметрите на социалното развитие и факторната обусловеност на регионалните социални различия. Дисциплината е част от бакалавърската програма на специалност „Регионално развитие“. Учебникът съответства на учебната програма и е предназначен за студентите от редовна и дистанционна форма на обучение.  Курсът обхваща два кръга проблеми: общотеоретични и практически.

Съдържание

Отзиви

Все още няма ревюта

Be the first to review “Социално развитие на регионите”