Социалният капитал

11,90 лв. вкл. ДДС

Автор: Теменуга Ракаджийска, Мариета Христова, Димитър Сивков
ISBN: 978-954-644-977-1
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 29.06.2017 г.
Брой страници: 282
Размер: 24 х 17 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

Социалният капитал е важен феномен в живота на обществото поради простия факт, че хората, за да бъдат икономически и социални субекти, се нуждаят от други хора. Социалният капитал е важен и защото може да допринесе за: повишаване нивата на БВП и икономическия растеж; по-ефективно функциониращ трудов пазар; по-високи образователни постижения; по-ниско ниво на престъпност; по-добро здраве (лично и обществено); по-ефективни правителствени институции. Това са някои от причините, поради които в последно време лавинообразно нараства не само литературата върху проблемите за социалния капитал, но и позоваванията на основни статии, посветени на социалния капитал. Но голямата си популярност концепцията за социалния капитал придобива, когато става ясно колко важен е той за политическите действия на обществените субекти и правителствените институции. Книгата е предназначена за студентите от бакалавърска и магистърска степен на специалност „Социология” и специалност „Политическа икономия” в Университета за национално и световно стопанство, но доколкото в нея се разискват проблемите на дефиниране и измерване на социалния капитал – изключително актуални през последните десетилетия не само в полето на социологията, но и в полето на институционалната икономика, политологията, социалната антропология, националната сигурност и други научни полета, тя представлява интерес и за студентите от другите специалности, както и за всички специалисти и изследователи, които се занимават с изследване на социалния капитал.

Съдържание