Социалните предизвикателства в икономическата теория – преоценка на либералната парадигма

9,00 лв. вкл. ДДС

Автор: Светла Тошкова
ISBN: 954-494-680-2
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 15.12.2005 г.
Брой страници: 284
Размер: 14,5 х 21,5 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

Предлаганото изследване има за цел да проследи в хронологично-структурен план въздействието на социалните предизвикателства върху логиката на промените и модификациите на либералните и икономически модели в търсенето на новата икономическа и социална парадигма на глобалния свят и в историко-логически план да докаже тенденцията на взаимно проникване на концепциите на модерния либерализъм и социалната реформация в опита за изграждането на социаллибералния теоретичен модел. Главната структурна линия на анализа проследява логиката на историческото развитие на либералната идея като основа на модерната икономическа теория в нейната органична връзка с еволюцията на „модерността” в технологичните и стопанските отношения. Теоретичното изследване е изградено върху процесите и предизвикателствата на обективната икономическа реалност, които стоят в основата на ценностните трансформации и предопределят новите търсения в икономическата теория.

Отзиви

Все още няма ревюта

Be the first to review “Социалните предизвикателства в икономическата теория – преоценка на либералната парадигма”