Социална ефективност и качество на градския пътнически транспорт

10,90 лв. вкл. ДДС

Автор: Светла Цветкова
ISBN: 978-954-644-907-8
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 29.12.2016 г.
Брой страници: 196
Размер: 20,5 х 14,5 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

В изследването е разкрита същността и е обоснована взаимната зависимост между социалната и икономическата ефективност. Направена е подробна характеристика на основните показатели, определящи качеството на пътническите градски транспортни услуги, които от своя страна са база за измерване на социалната ефективност и степента на задоволяване на обществените потребности от пътнически градски транспорт. Посочен и анализиран е досегашният чуждестранен опит за измерване и оценка на показателите, определящи качеството на ГПТ като положителен фактор за повишаване на ефективността им.

Съдържание