Социална диференциация, стратификация и статусни йерархии

11,90 лв. вкл. ДДС

Автор: Александър Стоянов
ISBN: 978-954-644-833-0
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 07.07.2016 г.
Брой страници: 224
Размер: 20,5 х 14,5 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

Основната теза, доказвана в монографията, е, че социалните неравенства са сравнително тесен социален феномен, който се основава на субектни отношения, изразява се в статусни/престижни йерархии и има за свое съдържание делението на хората/актьорите на висши и низши. Неравенствата отразяват вертикалното измерение на социалното пространство, което е едномерно и може още да се нарече измерение (ос) на социалното йерархизиране. То е тясно свързано с хоризонталното измерение на социалното пространство, което се основава на разделението на труда и се изгражда от обектни отношения (икономически, политически, правни и пр.). Хоризонталното измерение (ос) може да се нарече измерение на социалната диференциация. То е многомерно и отразява различията между хората, породени от начина, по който участват в обществения процес.

Съдържание

Отзиви

Все още няма ревюта

Be the first to review “Социална диференциация, стратификация и статусни йерархии”