Системи за управленски контрол

10,90 лв. вкл. ДДС

Автор: Огнян Симеонов, Мая Ламбовска
ISBN: 978-954-644-898-9
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 04.10.2016 г.
Брой страници: 246
Размер: 24 х 17 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

Подходите към изграждането и функционирането на системите за управленски контрол в организациите представляват проявление на представите за същността и предназначението на контрола като функция на управлението. В този смисъл общото разбиране за контрола като функция на управлението представлява необходима основа на познанията за системите за управленски контрол. Това разбиране има своите исторически и концептуални особености, които по различен начин намират израз в управленската практика. Същевременно самите системи за управленски контрол имат своя необходима вътрешна структура и логика на развитие, представляват относително самостоятелен предмет на изучаване и управление.

Съдържание