Сборник задачи по банково счетоводство

12,00 лв. вкл. ДДС

Автор: Колектив
ISBN: 978-954-644-023-5
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 20.03.2009 г.
Брой страници: 212
Размер: 24 х 17 см.
Корица: Мека
Език: Български

Анотация

Сборникът със задачи по банково счетоводство е предназначен за студентите от всички специалности в бакалавърска степен, които изучават дисциплината Банково счетоводство. Той е написан в съответствие с учебната програма по дисциплината Счетоводство на банките за студентите от специалност Счетоводство и дисциплината Банково счетоводство за студентите от специалност Финанси, ОКС „бакалавър“.

При представянето на отделните теми са включени решени, нерешени, обобщаващи задачи по темите, както и цялостни обобщаващи задачи, обхващащи и илюстриращи отчетния процес в банките. Целта на авторите е да улеснят студентите при изучаването и възприемането на разглежданите проблеми.

При разработването на сборника със задачи по банково счетоводство са взети предвид постиженията на световната счетоводна теория и практика и изискванията на Закона за счетоводството, Закона за кредитните институции, международните стандарти за финансово отчитане, директивите на Европейския съюз по счетоводство, директивите на Базелския комитет по банков надзор и нормативните актове, регламентиращи банковата дейност.

Съдържание

Отзиви

Все още няма ревюта

Be the first to review “Сборник задачи по банково счетоводство”