Рисковете пред осигурените лица в универсални пенсионни фондове – предизвикателства и решения

Рисковете пред осигурените лица в универсални пенсионни фондове – предизвикателства и решения

9,90 лв. вкл. ДДС

Резюме

Обект на настоящото изследване са универсалните пенсионни фондове в България и средата (нормативна и икономическа), в която те функционират. Предмет са конкретните рискове, пред които се изправят лицата и пенсионните фондове във фазата на изплащане на пенсии. Настоящата монография може да се използва от студентите, изучаващи дисциплините „Финанси на социалното и здравното осигуряване“ и „Финанси на социалното осигуряване“ в Университета за национално и световно стопанство, както и от всички останали, имащи интерес в областта на пенсионното осигуряване и развитието на пенсионните фондове.

Допълнителна информация

Additional information