Разработка и управление на интегрирани информационни системи

12,90 лв. вкл. ДДС

Автор: Росен Кирилов
ISBN: 978-954-644-746-3
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 03.04.2015 г.
Брой страници: 278
Размер: 24 х 17 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

Учебникът е посветен на въпросите на разработването и управлението на интегрирани информационни системи. Предназначен е за студентите от специалност „Бизнес информатика“ на Университета за национално и световно стопанство, както и за други сродни специалности от икономическите университети.

Съдържанието е ориентирано около подхода за цялостност и завършеност на цикъла по проучване, анализ, проектиране, програмиране и внедряване на бизнес софтуер. Основната линия в него е свързана с разбирането на авторите, че този процес е последователен, с преминаване през всеки от етапите, като завършеността му е необходимо условие за ефективното функциониране на създадената система. В структурно отношение е разделен на 10 глави, посветени на различни аспекти от разработването на интегрирани информационни системи.

Съдържание

Отзиви

Все още няма ревюта

Be the first to review “Разработка и управление на интегрирани информационни системи”