Разработване и защита на дипломна работа

3,00 лв. вкл. ДДС

Автор: Мария Стоянова
ISBN: 978-954-644-286-4
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 07.03.2012 г.
Брой страници: 48
Размер:  21 х 14,5 см.
Корица: Мекa
Език: Български
Категория: Етикет:

Анотация

Законът за висшето образование постановява, че обучението във висшето училище в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ завършва с държавен изпит или защита на дипломна работа. Държавният изпит е устна форма, а дипломната работа – писмена.

Съгласно учебните планове за обучаване на студенти от професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, специалност „Социология“ и от професионално направление 3.8. „Икономика“, специалност „Икономическа социология“ дипломирането на студентите се извършва: за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ – с държавен изпит по специалността, и за образователно-квалификационна степен „магистър“ – със защита на дипломна работа.

Дипломната работа представлява писмена разработка на студентите от образователно-квалификационна степен „магистър“ върху избрана от тях тема, утвърдена от катедреното ръководство и разработена под научното ръководство на преподавател от катедрата.

Написването на дипломната работа е творчески етап от обучението на студентите и от двете специалности. Предполага усърдна работа, сериозно отношение, задълбочено научно изследване и достатъчно време за систематизиране и написване.

 

Съдържание

Отзиви

Все още няма ревюта

Be the first to review “Разработване и защита на дипломна работа”