Развитие на статистическите изследвания на стопанската система

13,00 лв. вкл. ДДС

Автор: Стоян Цветков
ISBN: 978-954-644-183-6
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 17.01.2011 г.
Брой страници: 232
Размер:  21 х 14,5 см.
Корица: Мекa
Език: Български
Категория: Етикет:

Анотация

Настоящото изследване представлява опит за обобщено представяне на проблемите и предизвикателствата пред статистическите изследвания на стопанската система на страната, които вече са разисквани в досегашни научни изследвания на автора или практически са решавани от него чрез ръководна и експертна дейност, вследствие на двукратното му участие в ръководството на националната статистика в периода 1990 – 2008 г. (първо през 1990 -1991 г. и после през 2007 – 2008 г.).

Авторът осъзнава, че широкият обхват на тематиката и сложността на решаваните казуси при организацията и провеждането на статистическите изследвания на стопанската система са от такова естество и обем, че не са по силите на отделен човек да дава верни решения на всички възникнали проблеми на приложението на статистическата наука в обсъжданата предметна област. В този смисъл изследването е ограничено само до някои аспекти на организацията на официалната статистика и методологията на определен кръг тематични изучавания, без претенции да са видени и обсъдени всички възможни проблеми, даже в конкретните области, обект на разискване.

По същество изследването е организирано в три части, обхващащи общо 8 различни теми, посветени на някои от важните проблеми на статистиката на стопанската система у нас. Подборът на темите е в съответствие с изтъкнатите по-горе ограничения за обхвата на разискваните проблеми. Съдържанието на темите и структурирането на изложението са продиктувани от две съображения.

Съдържание

Отзиви

Все още няма ревюта

Be the first to review “Развитие на статистическите изследвания на стопанската система”