Професионални компетенции и личностни качества във висшето образование по счетоводство

12,90 лв. вкл. ДДС

Автор: Михаил Мусов
ISBN: 978-954-644-938-2
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 22.02.2017 г.
Брой страници: 228
Размер: 20,5 х 14,5 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

Целта на настоящото изследване е да се разработи обща рамка за счетоводно образование, която балансира личностното и професионалното развитие на студентите. От тази гледна точка може да се счита, че изданието би било полезно при осъществяването на бъдещи реформи в сферата на счетоводното образование.Обект на настоящото изследване е образованието по счетоводство в бакалавърска степен. Предмет на изследването са обхватът, структурата и съдържанието на професионалните компетенции и личностните качества, които студентите в бакалавърските програми по счетоводство следва да развиват, както и подходящите педагогически подходи, подкрепящи преподаването и развитието на тези компетенции и качества.

Съдържание