Проектиране развитието на транспорта

14,00 лв. вкл. ДДС

Автор: Евгени Василев, Борислав Арнаудов
ISBN: 978-954-644-298-7
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 22.03.2012 г.
Брой страници: 306
Размер:  21 х 14,5 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

В условията на пазарното стопанство повишаването на ефективността и конкурентоспособността на превозите е основна задача на транспортните фирми и предприятия. Нейното успешно осъществяване изисква постоянно развитие и усъвършенстване на материално-техническата база на транспорта на основата на повсеместно внедряване постиженията на научно-техническия прогрес.

Развитието на материално-техническата база се осъществява чрез изграждането на на нови транспортни обекти, както и чрез реконструкцията, модернизацията и разширението на съществуващите. Провеждането на различни строителни или реконструктивни мероприятия се извършва на основата на предварително разработени и обосновани инвестиционни проекти. Тяхното изработване се основава на извършването на подробни и задълбочени икономически и технически проучвания с които се цели да се изяснят всички въпроси, свързани с вида и устройството на обекта, както и с цялостния ефект, който се реализира с неговото строителство, реконструкция или модернизация. По такъв начин в обхвата на дисциплината „Проектиране развитието на транспорта” се включва както изучаването на основните насоки в развитието на материално-техническата база на различните видове транспорт в нашата страна, така и извършването на проучвания, оценки и избиране на най-изгодните проектни решения на поставените задачи.

Съдържание

Отзиви

Все още няма ревюта

Be the first to review “Проектиране развитието на транспорта”