Приложение на инструментите на качеството в логистиката на търговските и производствените предприятия

9,90 лв. вкл. ДДС

Автор: Мария Воденичарова
ISBN: 978-954-644-784-5
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 13.08.2015 г.
Брой страници: 198
Размер: 20,5 х 14,5 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

Логистиката е процес, чрез който се осъществява планиране, организация, изпълнение и контрол на потоците от материали и информация от точката на възникване през производството и чрез дистрибуционните канали до потребителя. От началото на 90-те години на XX в. логистиката преживява феноменален растеж, тъй като изпълнява ролята на граница между търсенето и предлагането, добавя стойност за клиентите и задоволява техните изисквания. Логистиката започва да получава все по-широко признание у нас, свидетелство за което са нарастващият брой логистични фирми и увеличаването на отделите по логистика в организационните структури на компаниите. Според Ментцер и колектив приносът на логистиката за създаване на конкурентно предимство е значителен и в две насоки – ефективност и ефикасност.

Управлението на качеството е несъмнено важна и актуална област на цялостната практика и теория в търговските и производствените предприятия. Съществуват множество фактори, които са важни при управлението на качеството в логистиката.

Съдържание

Отзиви

Все още няма ревюта

Be the first to review “Приложение на инструментите на качеството в логистиката на търговските и производствените предприятия”