Правна закрила на промишления дизайн в ЕС

10,00 лв. вкл. ДДС

Автор: Живко Драганов
ISBN: 978-954-494-964-8
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 17.09.2008 г.
Брой страници: 291
Размер: 20,5 х 14,5 см.
Корица: Мекa
Език: Български
Категория: Етикет:

Анотация

Ведомството по хармонизация на вътрешния пазар на ЕС започна да приема заявки за регистрация на промишлен дизайн на ЕО от 01.06.2003 г. До края на 2007 г. в него са постъпили над 300 000 заявки за регистрация. През 2007 г. с присъединяването си към Европейския съюз Република България стана част от територията, върху която се разпростира действието на актовете на правото на ЕС, включително и на правната уредба в областта на закрилата на правата върху обекти на интелектуална собственост и в частност на актовете, които уреждат правната закрила на промишления дизайн. В резултат от присъединяването въпросите на закрилата на промишления дизайн обхващат вече не само вътрешната нормативна уредба и международноправния режим, но също така и нормите от правото на ЕС, които регулират отношенията в посочената област.

Взаимодействието между вътрешноправните системи и правото на ЕС относно закрилата на промишления дизайн повдига редица актуални въпроси, които придобиват особено значение за България и за българските граждани, доколкото правото на ЕС разшири значително обема от нормативни актове, които уреждат различни аспекти на обществените отношения и които действат пряко на българска територия.

Съдържание

Отзиви

Все още няма ревюта

Be the first to review “Правна закрила на промишления дизайн в ЕС”