Уважаеми клиенти, във връзка с въведената извънредна епидемична обстановка в страната, наложена от разпространението на COVID-19, поръчките направени през сайта на Издателски комплекс – УНСС, се обработват със забавяне.

http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/12/korica_Jivko.Draganov.PRAVO_.NA_.EVROPEISKIA.jpg

Правна закрила на промишления дизайн в ЕС

Категория Автор

10,00 лв. вкл. ДДС

Временно работим само с куриерска фирма „ЕКОНТ“. Транспортните разходи са за сметка на клиента. Цената на доставката зависи от теглото на пратката и се изчислява от куриерската фирма според действащата й тарифа.

Резюме

Ведомството по хармонизация на вътрешния пазар на ЕС започна да приема заявки за регистрация на промишлен дизайн на ЕО от 01.06.2003 г. До края на 2007 г. в него са постъпили над 300 000 заявки за регистрация. През 2007 г. с присъединяването си към Европейския съюз Република България стана част от територията, върху която се разпростира действието на актовете на правото на ЕС, включително и на правната уредба в областта на закрилата на правата върху обекти на интелектуална собственост и в частност на актовете, които уреждат правната закрила на промишления дизайн. В резултат от присъединяването въпросите на закрилата на промишления дизайн обхващат вече не само вътрешната нормативна уредба и международноправния режим, но също така и нормите от правото на ЕС, които регулират отношенията в посочената област.

Взаимодействието между вътрешноправните системи и правото на ЕС относно закрилата на промишления дизайн повдига редица актуални въпроси, които придобиват особено значение за България и за българските граждани, доколкото правото на ЕС разшири значително обема от нормативни актове, които уреждат различни аспекти на обществените отношения и които действат пряко на българска територия.

Допълнителна информация

Additional information