Последваща оценка на активната политика на пазара на труда в България

12,90 лв. вкл. ДДС

Автор: Атанас Атанасов
ISBN: 978-954-644-886-6
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 12.07.2016 г.
Брой страници: 258
Размер: 24 х 17см.
Корица: Мекa
Език: Български
Категория: Етикет:

Анотация

Разработеният труд в областта на последващата оценка на активната политика на пазара на труда в България обобщава резултатите от работата на автора в областта на пазара на труда през последните години. Ключова роля оказва участието му като ръководител в две мащабни статистически изследвания. Първото изследване е на тема „Извършване на последваща оценка на всички елементи (програми и мерки за заетост) на активната политика на пазара на труда в следните направления: насоченост; релевантност към Стратегията на ЕС „Европа 2020″; икономичност; ефективност; ефикасност“, което е извършено от Обединение „И-Рисърч“, а второто изследване е на тема „Извършване на последваща оценка на ефекта от активната политика на пазара на труда на индивидуално ниво“, осъществено от Обединение „Активни политики на пазара на труда“. Възложител и на двете проучвания е Министерството на труда и социалната политика, а авторът е управител на посочените обединения и ръководи-тел на екипа, изпълнил статистическите изследвания. Изследванията са осъществени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Съдържание