Уважаеми клиенти, във връзка с въведената извънредна епидемична обстановка в страната, наложена от разпространението на COVID-19, поръчките направени през сайта на Издателски комплекс – УНСС, се обработват със забавяне.

Политологичното изследване: АБВ на поведенческия емпиризъм в политологията

Политологичното изследване: АБВ на поведенческия емпиризъм в политологията

10,00 лв. вкл. ДДС

Временно работим само с куриерска фирма „ЕКОНТ“. Транспортните разходи са за сметка на клиента. Цената на доставката зависи от теглото на пратката и се изчислява от куриерската фирма според действащата й тарифа.

Резюме

Литературата, която се отнася до поведенческите социални науки и обяснява емпиричните методи и техники в изследователското им поле, днес е в изобилие. Като правило обаче те са поднесени в обобщен вид, по форма нагоден да позволи прилагането им в цялата област, докато елементите, специфични за една или друга отделна дисциплина, не са застъпени. Не може например техниките, специално разработени за нуждите на психологията, анализиращи стимулите на емоционалната същност в поведението на индивида, да се използват при социологичните изследвания. От друга страна, и двете дисциплини имат общи методи, които именно са предмет на срещащата се днес литература. Споменатата специфика, свойствена за всяка отделна поведенческа социална наука обаче, не присъства.

Допълнителна информация

Additional information