Политологичното изследване: АБВ на поведенческия емпиризъм в политологията

Политологичното изследване: АБВ на поведенческия емпиризъм в политологията

10,00 лв. вкл. ДДС

Резюме

Литературата, която се отнася до поведенческите социални науки и обяснява емпиричните методи и техники в изследователското им поле, днес е в изобилие. Като правило обаче те са поднесени в обобщен вид, по форма нагоден да позволи прилагането им в цялата област, докато елементите, специфични за една или друга отделна дисциплина, не са застъпени. Не може например техниките, специално разработени за нуждите на психологията, анализиращи стимулите на емоционалната същност в поведението на индивида, да се използват при социологичните изследвания. От друга страна, и двете дисциплини имат общи методи, които именно са предмет на срещащата се днес литература. Споменатата специфика, свойствена за всяка отделна поведенческа социална наука обаче, не присъства.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

Системата за онлайн поръчки преустановява своята дейност за неопределен период.

Заповядайте в нашата книжарница в УНСС, която работи всеки делничен ден от 8.00 до 16.45 ч. 

За моментната наличност на конкретно издание можете да проверите на телефон 02 8195 398.

Екипът на ИК – УНСС