Подходи и политики на счетоводството в публичния сектор

9,90 лв. вкл. ДДС

Автор: Даниела Фесчиян, Камелия Савова
ISBN: 978-954-644-863-7
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 31.05.2016 г.
Брой страници: 180
Размер: 24 х 17 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

Учебникът „Подходи и политики на счетоводството в публичния сектор“ е предназначен за студентите от специалност „Счетоводство“ със специализация „Счетоводство и стандартизация в публичния сектор“ ОКС „магистър“ при УНСС – София. Учебникът е в съответствие с учебния план на специалността и включва основните теми, заложени в учебната програма по едноименната дисциплина. Той е подходящ и за всички студенти от специалностите „Счетоводство“, „Счетоводство“ със специализация „Финансова отчетност“, „Финанси“, „Публични финанси“, „Финансов контрол“, „Финансов контрол и финансово право“ и „Одитинг“, изучаващи дисциплините „Специализиран курс по счетоводство в публичния сектор“, „Хармонизиране на финансовата отчетност в публичния сектор“, „Международни счетоводни стандарти в публичния сектор“, както и за всички, които проявяват интерес към счетоводството в публичния сектор.

Авторите на учебника „Подходи и политики на счетоводството в публичния сектор“ са преподаватели в катедра „Счетоводство и анализ“ на Университета за национално и световно стопанство. При написване на учебника авторите са се ръководили от общотеоретичните ценности на счетоводството, като са съобра-зили националната и международната нормативна регламентация на счетоводството в публичния сектор към края на 2015 г.

Съдържание