Поглед към социология на модерното общество

8,00 лв. вкл. ДДС

Автор: Елка Тодорова
ISBN: 978-954-644-164-5
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 28.10.2010 г.
Брой страници: 184
Размер:  24 х 17 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

Книгата представя основни идеи и виждания на съвременната социология. Тя отговаря на две изисквания – да покаже днешните постижения на социологическата наука и да ги адаптира, доколкото е възможно, към потребностите на начинаещите икономисти, политолози, социолози. Без да се пренебрегва интересът към класическото социологическо наследство с неговите ключови концептуални и методологични насоки, акцентът пада върху съвременния прочит на социалните явления и процеси. Книгата запознава читателите с характеристиките на социологическата перспектива и социологическото въображение; представя развитието на социалните науки и социологията. Интересът е насочен към анализ на индивидуалната и груповата организация на социалния живот, която се разкрива чрез описание на социализацията, но и на причините за социално отклонение; на стратификацията, обществените неравенства и междугруповите конфликти, но и на разрешаването им. Социалните институции и настъпилите в тях социални промени се илюстрират с представяне на съвременни изследвания, свързани с характера на тези промени. Предназначена е за студенти, които имат интерес към социалните науки и по-специално към социологическата интерпретация на обществените процеси.

Съдържание

Отзиви

Все още няма ревюта

Be the first to review “Поглед към социология на модерното общество”