Паричният сектор в България: развитие, проблеми, интеграция

10,00 лв. вкл. ДДС

Автор: Екатерина Сотирова
ISBN: 978-954-494-935-8
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 18.04.2008 г.
Брой страници: 312
Размер: 20,5 х 14,5 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

Основната теза на настоящата монография е: В България след 1990 г. развитието на паричния сектор е свързано със състоянието на реалната икономика и предпоставя растежа й, въпреки противоречивостта на резултатите през определени периоди. Трансмисията на ефекти от паричния към реалния сектор се влияе освен от чисто пазарни фактори и от провежданата макроикономическа политика, от отвореността на българската икономика и други екзогенни фактори и шокове.

Обект на изследване в книгата е паричният сектор, разгледан като системата от банки на страната – търговски и централна, в тяхната връзка и зависимост с останалите финансови звена – застрахователни, инвестиционни и лизингови дружества, фондова борса, лизингови компании, инвестиционни посредници и др. Акцентът в разработката е поставен основно върху банковата система и БНБ.

Отзиви

Все още няма ревюта

Be the first to review “Паричният сектор в България: развитие, проблеми, интеграция”