Уважаеми клиенти, във връзка с въведеното извънредно положение в страната, наложено от разпространението на COVID-19, поръчките направени от сайта на Издателски комплекс на УНСС се обработват със забавяне. Съжаляваме за причиненото неудобство.

Пазар на труда

Пазар на труда

16,00 лв. вкл. ДДС

Резюме

Ограниченията на традиционните погледи върху пазара на труда налагат все по-осезаемата нужда от разширяване на хоризонта върху този проблем. Поради това идеята за тази разработка е свързана с търсенето на отговор на открития научен проблем – как е възможна социологическата реконструкция на полето на пазара на труда. За целта е намерен специфичният същностен социален квант, чието „издърпване“ на теоретичната повърхност дава възможност да се „разплете“ диалектически логическата верига на ставането и пулсацията на социалността в полето на пазара на труда, така че да се постигне динамичен, а не съществуващият статистически модел, изграден от универсалните: „заети“, „наети“, „безработни“, „свободни работни места“.

Допълнителна информация

Additional information