Основи на туризма – І ч.

Основи на туризма – І ч.

12,00 лв. вкл. ДДС

Работим с куриерска фирма ЕКОНТ. Транспортните разходи са за сметка на клиента. Цената на доставката зависи от теглото на пратката и се изчислява от куриерската фирма според действащата й тарифа.

Онлайн книжарница
тел. 088 7950 122

от 8:00 до 16:45 ч.
понеделник – петък

Резюме

Предмет на задълбочено изследване са въпросите за екскурзоводското обслужване. Представена е характеристиката на потребителите на екскурзоводския продукт и е изяснена ролята на екскурзовода в туристическата група. Разгледани са вербалникте и невербалните комуникации с туристите. Отделено е място и на проучването на удовлетвореността на туристите от екскурзоводското обслужване. Обстойно са изследвани проблемните ситуации при обслужването на туристите и са изяснени въпросите, свързани с техните рекламации.

В учебника са намерили място и въпросите на туристическия дизайн. Особено внимание е отделено на анализа на дизайна на туристическия продукт. Изследвани са отделните етапи от проектирането на дизайна. Подробно е описана икономическата оценка на дизайна на туристическия продукт.

Допълнителна информация

Additional information