Основи на публичната администрация

12,00 лв. вкл. ДДС

Автор: Христо Христов, Павел Павлов, Поля Кацамунска
ISBN: 978-954-494-892-4
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 29.11.2007 г.
Брой страници: 260
Размер: 24,0 х 17,0 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

Настоящият учебник има за цел да разкрие и представи основните подходи в дейността на публичната администрация в процеса на присъединяване на България към Европейския съюз. Поставен е акцент върху въпросите, свързани с развитието и природата на публичната администрация. Направена е характеристика на публичната администрация и са разкрити основните методи на нейното функциониране. Анализирани са взаимоотношенията на администрацията с публичния и частния сектор. Особено внимание е отделено на устройството на публичната администрация, като са изследвани въпросите на обхвата, съдържанието, структурата  и функциите й. Разгледани са въпросите на държавната администрация и спецификата в дейността на различните власти – законодателна, изпълнителна, съдебна и президентска институция. Предлагат се подходи за решаване на отделни проблеми, свързани с функционирането на администрацията. Съществено място е отделено на въпросите, свързани с публичния сектор. Интерпретирани са въпросите, отнасящи се до същността и характеристиката на публичния сектор, както и до решенията и контрола в дейността на публичните организации.

Отзиви

Все още няма ревюта

Be the first to review “Основи на публичната администрация”