Основи на българската народопсихология

14,90 лв. вкл. ДДС

Автор: Ивайло Христов
ISBN: 978-954-644-875-0
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 08.07.2016 г.
Брой страници: 290
Размер: 24 х 17см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

Учебникът „Основи на българската народопсихология“ е предназначен за студентите от УНСС, изучаващи в бакалавърска степен дисциплината „Народопсихология“, направление „Обществени комуникации и информационни науки“. Пръв неин титуляр е проф. Филип Панайотов, който изготви и първата учебна програма по тази дисциплина. Целта на учебника е студентите да опознаят народностния характер на българите, факторите и условията, формирали столетия наред психологическия му облик. Разкриват се основни черти от българската характерология, измеренията, кризите и трансформацията на националната ни самобитност. Народопсихологическото познание ще бъде особено полезно на бъдещите журналисти от гледна точка на тяхната работа в областта на медиите и масовата комуникация. Цикълът лекции и семинарни занятия разширява интереса към народознанието като част от хуманитарстиката, формира умения за креативно, консенсусно мислене и познаване на конкретни аспекти на българската народопсихология.

Съдържание