Основи на алгоритмизацията и програмирането на основата на език JAVA

Основи на алгоритмизацията и програмирането на основата на език JAVA

16,00 лв. вкл. ДДС

Резюме

В настоящия учебник се разглежда програмирането на алгоритмични езици при използване на езика Java като илюстративен език за програмиране. Принципите на програмирането са представени единствено чрез обектно-ориентирания подход. Същевременно са представени основите на езика Java, приложени са множество примери и готови програми. Този учебник не изисква предварителни познания и опит в програмирането. Учебникът е организиран така, че да се постигне последователно овладяване на програмирането при използване на средствата на езика Java. Настоящият учебник е предназначен за студенти от факултет „Приложна информатика и статистика“ към УНСС и специално за студенти от специалност „Бизнес информатика“, за студенти от специалност „Икономика на съобщенията“ и за тези от „Статистика и иконометрия“. Той е обсъден и приет на заседание на катедра „Информационни технологии и комуникации“ към УНСС.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

Системата за онлайн поръчки преустановява своята дейност за неопределен период.

Заповядайте в нашата книжарница в УНСС, която работи всеки делничен ден от 8.00 до 16.45 ч. 

За моментната наличност на конкретно издание можете да проверите на телефон 02 8195 398.

Екипът на ИК – УНСС