Уважаеми клиенти, във връзка с въведената извънредна епидемична обстановка в страната, наложена от разпространението на COVID-19, поръчките направени през сайта на Издателски комплекс – УНСС, се обработват със забавяне.

Основи на алгоритмизацията и програмирането на основата на език JAVA

Основи на алгоритмизацията и програмирането на основата на език JAVA

16,00 лв. вкл. ДДС

Временно работим само с куриерска фирма „ЕКОНТ“. Транспортните разходи са за сметка на клиента. Цената на доставката зависи от теглото на пратката и се изчислява от куриерската фирма според действащата й тарифа.

Резюме

В настоящия учебник се разглежда програмирането на алгоритмични езици при използване на езика Java като илюстративен език за програмиране. Принципите на програмирането са представени единствено чрез обектно-ориентирания подход. Същевременно са представени основите на езика Java, приложени са множество примери и готови програми. Този учебник не изисква предварителни познания и опит в програмирането. Учебникът е организиран така, че да се постигне последователно овладяване на програмирането при използване на средствата на езика Java. Настоящият учебник е предназначен за студенти от факултет „Приложна информатика и статистика“ към УНСС и специално за студенти от специалност „Бизнес информатика“, за студенти от специалност „Икономика на съобщенията“ и за тези от „Статистика и иконометрия“. Той е обсъден и приет на заседание на катедра „Информационни технологии и комуникации“ към УНСС.

Допълнителна информация

Additional information