Организационна култура

Организационна култура

10,00 лв. вкл. ДДС

Резюме

При организационната култура става въпрос основно не за неща, които са „обособена  част“ или пък са „отвъд“, или встрани на самата организация и на дейностите, които протичат в нея и в името на които тя  функционира, а за възприятията ни на въпросната организация, на вещите и дейностите в нея. Авторът се спира на същността, формите и функциите на организационната култура, както и на характеристиката, видовете и стратегиите й и т.н.

Допълнителна информация

Additional information