Обществени поръчки

7,90 лв. вкл. ДДС

Автор: Миглена Павлова
ISBN: 978-954-644-731-9
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 24.02.2015 г.
Брой страници: 158
Размер: 24 х 17 см.
Корица: Мекa
Език: Български
Категория: Етикет:

Анотация

В изданието е развита в детайли темата за обществените поръчки като основен инструмент за разходване на публичните средства.

Учебникът съдържа три глави. Първата въвежда в материята и акцентира върху актуалността на темата. Последователно са изяснени основните понятия, правната уредба на обществените пръчки, обектите, субектите и органите с функции в тази област, като част от цялостната система на обществените поръчки в страната.

Втората глава разглежда самия процес на възлагане на обществени поръчки – от тяхното планиране до сключването на договор или прекратяването на процедурата. Тук са включени видовете процедури, правилата за техния избор, както и последователните стъпки и действия до постигане на поставената цел. Специално внимание е отделено на средствата за защита на интересите на лицата, участващи в процеса на възлагане на обществени поръчки.

В трета глава е отделено особено внимание на контрола върху обществените поръчки като основен механизъм както за предотвратяване на нарушения, така и за установяване на законосъобразността на извършените в процеса на възлагане действия.

Разработени са таблици и графики, които представят в обобщен вид изисквания, съдържащи се в нормативната уредба. Те целят да онагледят изложеното и да спомогнат за по-правилното разбиране на материята като цяло.

Изданието е съобразено с действащата към момента европейска и национална нормативна уредба в областта на обществените поръчки.

Съдържание

Отзиви

Все още няма ревюта

Be the first to review “Обществени поръчки”