Нелоялна конкуренция

10,00 лв. вкл. ДДС

Резюме

В книгата е направен анализ на проблемите в нелоялната конкуренция. Разгледани са въпросите за нелоялната конкуренция спрямо чужди търговски марки, за привличане на клиенти чрез неправилна информация и закрила на търговската тайна.

Допълнителна информация

Additional information