Недвижима собственост. Икономика и управление. Учебно помагало

14,90 лв.

Резюме

Учебното помагало „Недвижима собственост. Икономика и управление“ е разработено от катедра „Недвижима собственост“. То дава знания за влиянието на недвижимата собственост върху икономиката на страната, за създаването, развитието, финансирането и управлението на нейните обекти, както и за функционирането на пазара на недвижими имоти.
Помагалото е предназначено за студентите от втори курс, учащи в УНСС. Подходящо е и за всички останали студенти, които изучават сходни учебни дисциплини или проявяват интерес в тази област. Може успешно да се използва от мениджъри и специалисти, работещи в сферата на бизнеса с недвижими имоти.

Sadarjanie_NSIUUP
Pages_NSIUUP

Допълнителна информация