Методика за комплексна оценка на психофизическите характеристики на студента

7,90 лв. вкл. ДДС

Автор: Спас Ставрев
ISBN: 978-954-644-864-4
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 30.05.2016 г.
Брой страници: 140
Размер: 24 х 17 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

Същността, ролята, мястото и значението на физическото възпитание и спорт са въпроси, които занимават специалистите от началото на въвежда-нето му като учебен предмет през 1949 г. във всички висши училища в България (ДВ, 1948). Дали спортът трябва да: подпомага студентите като средство за по-успешно усвояване на учебния материал, или служи за раз-влечение и за разтоварване от натрупаното напрежение и психическа умора; укрепва здравето и самочувствието на занимаващите се; създава здрав-ни и хигиенни навици; подпомага и до каква степен подготвя студентите за последващата им реализация в професионалните сфери са все въпроси, дискусионни и до днес. Еднозначен отговор може би не е възможен, а влиянието е комплексно, но приоритетите подлежат на конкретизиране.

До момента не е правено комплексно изследване нивото на развитие на психофизическите качества на студенти от икономически ВУ, не са и поставяни оценки на получените резултати. Нашата цел е бъдещите специалисти да се осведомят за необходимите за практикуване на професията на икономиста качества, за нивото им на развитие при отделните студенти, което ще им помогне за по-добра професионална ориентация и насочване към работа за усъвършенстването на тези качества.

Съдържание