Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции

20,00 лв. вкл. ДДС

Автор: Иван Георгиев, Цветан Цветков, Димитър Благоев
ISBN: 978-954-644-440-0
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 27.03.2013 г.
Брой страници: 548
Размер: 24 х 17 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

Основната цел, която се преследва с тази книга, е представянето на мениджмънта на фирмените иновации и инвестиции в контекста на новите концепции (отворени иновации, потребителски иновации, управление на знанията и др.), промените в средата на фирмите и добрите практики в областта на иновациите и инвестициите.

Първата конкретна цел е да се изясни средата, в която фирмите вземат иновационни и инвестиционни решения: иновационна политика на ЕС, национална иновационна система, среда за иновации в България. Втората конкретна цел е да се изяснят основните концепции, методи и управленски процедури, върху които се гради мениджмънтът на иновациите и инвестициите във фирми, работещи в пазарни условия. Третата цел е да се предложат подход и методика за разработване съответно на иновационна и на инвестиционна стратегия на фирмата. Четвъртата цел е да се изяснят съдържанието и начините на изпълнение на отделните функции на мениджмънта на иновациите и на инвестициите: прогнозиране, планиране, организиране изпълнението на проектите, координиране (съгласуване) и контрол.

Характерно за тази книга е, че авторите разглеждат мениджмънта на фирмените иновации и на фирмените инвестиции като непрекъснати процеси, обхващащи всички функции и осъществявани на три равнища: стратегическо; тактическо и оперативно.

Съдържание

Отзиви

Все още няма ревюта

Be the first to review “Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции”