Мениджмънт на пенсионното осигуряване

10,90 лв. вкл. ДДС

Автор: Жеко Милев
ISBN: 978-954-644-585-8
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 03.10.2014 г.
Брой страници: 192
Размер:  24,0 х 17,0 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

В учебника е обърнато специално внимание на пенсионното осигуряване, тъй като заема най-голям дял от социалноосигурителната система в страната и чиито проблеми се очаква да бъдат най-трудни за решаване през следващите години предвид неблагоприятните демографски тенденции. Направен е опит да се обобщят рисковете, които следва да посрещне една пенсионна система, различните възможности за нейното структуриране, предимствата и недостатъците на системите, изградени на разходно-покривен и капиталов принцип, и перспективите за развитие на българското пенсионно осигуряване. Учебникът е разработен в съответствие с програмата по дисциплината „Финанси на социалното и здравно осигуряване“, преподавана в магистърска специалност „Финанси“ със специализация банково дело и международни финанси в Университета за национално и световно стопанство. Той може да се използва от студентите, изучаващи тази дисциплина, както и от всички останали, имащи интерес в областта на пенсионното осигуряване и развитието на пенсионните фондове.

Съдържание

Отзиви

Все още няма ревюта

Be the first to review “Мениджмънт на пенсионното осигуряване”