Мениджмънт на пенсионното осигуряване

10,90 лв. вкл. ДДС

Работим с куриерски фирми ЕКОНТ и СПИДИ. Транспортните разходи са за сметка на клиента. Цената на доставката зависи от теглото на пратката и се изчислява от куриерската фирма според действащата й тарифа.

Онлайн книжарница
тел. 088 795 0122

от 8:00 до 16:45 ч.

Резюме

В учебника е обърнато специално внимание на пенсионното осигуряване, тъй като заема най-голям дял от социалноосигурителната система в страната и чиито проблеми се очаква да бъдат най-трудни за решаване през следващите години предвид неблагоприятните демографски тенденции. Направен е опит да се обобщят рисковете, които следва да посрещне една пенсионна система, различните възможности за нейното структуриране, предимствата и недостатъците на системите, изградени на разходно-покривен и капиталов принцип, и перспективите за развитие на българското пенсионно осигуряване. Учебникът е разработен в съответствие с програмата по дисциплината „Финанси на социалното и здравно осигуряване“, преподавана в магистърска специалност „Финанси“ със специализация банково дело и международни финанси в Университета за национално и световно стопанство. Той може да се използва от студентите, изучаващи тази дисциплина, както и от всички останали, имащи интерес в областта на пенсионното осигуряване и развитието на пенсионните фондове.

Допълнителна информация

Additional information