Мениджмънт на електроенергийното предприятие. Увод и перспективи за развитие

11,90 лв.

Резюме

Допълнителна информация

Допълнителна информация