Междукултурно общуване в международния бизнес

11,90 лв. вкл. ДДС

Автор: Антоанета Дънешка
ISBN: 978-954-644-838-5
Издател: ИК – УНСС
Издадена:17.03.2016 г.
Брой страници: 236
Размер: 20,5 х 14,5 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

Предмет на монографията е феноменът междукултурно общуване за целите на международния бизнес, т.е. търси се пресечната точка между култура, общуване и международен бизнес. Приема се, че познаването и управлението на различията и сходствата в националните култури са от съществено значение за постигането на ефективност в интернационална среда за целите на международния бизнес. Същевременно се защитава тезата, че многоизмерността на понятието култура, нейният ситуационен и динамичен характер в контекста на международния бизнес обосновават разумен преход от междукултурни сравнения към развитие на цялостна междукултурна компетентност – от сравнително междукултурно общуване към изграждане на трансакционна култура за целите на международния бизнес. Спецификата на разработката се изразява в избора на приложно поле за изследване на феномена култура, а именно за целите на международния бизнес. Обърнато е внимание на някои характеристики на културното обкръжение, които са важни при участието в реални междукултурни срещи за целите на международния бизнес.

Предназначението на монографията е да послужи като инструмент за обогатяване на междукултурното знание и повишаване на ефективността на участие в делово общуване в междукултурна среда. Пътят за постигане на това минава през: (1) запознаване с понятията и категориите, които са свързани със и обуславят процеса на междукултурно общуване; (2) изграждане на многоаспектно разбиране за категорията междукултурно общуване; (3) развитие на компетентност за ефективно междукултурно общуване.

Съдържание

Отзиви

Все още няма ревюта

Be the first to review “Междукултурно общуване в международния бизнес”