Математическо моделиране в социологията

10,90 лв. вкл. ДДС

Автор: Максим Молхов
ISBN: 978-954-644-677-0
Издател: ИК – УНСС
Издадена: 29.09.2014 г.
Брой страници: 184
Размер: 24 х 17 см.
Корица: Мекa
Език: Български

Анотация

Тематиката на математическото моделиране в социологията принадлежи към вечно актуалните. От началото на ХХ век до наши дни навлизането на математически методи в социологическите изследвания неравномерно, ускорено или забавено се разширява и задълбочава. Поради различни причини, някои от които ще бъдат засегнати в настоящия материал, използването на математически (нестатистически) методи и особено на математически модели в българската социология е извънредно слабо. Твърде рядко в теоретичните модели, разработвани за социологически изследвания, се включва по-нетривиален математически апарат. Обичайно е обработката на данните от изследванията, с редки изключения, да не надхвърля получаването на едномерни и двумерни статистически разпределения на променливите с прилагане на анализа хи-квадрат. Това прави математико-статистическия анализ, а оттам и неформалния съдържателен анализ на резултатите от изследванията, или повърхностен, или субективно-интуитивен особено що се отнася до изучаването на обществени процеси. Причините за това състояние са различни. На някои от тях се спирам в заключителната глава.
С оглед на това неблагоприятно и за науката, и за практическото приложение състояние авторът на настоящата работа смята, че е необходимо да се внесе известно изясняване на някои методологични положения и методически въпроси на приложението на математически методи в социологията и по-специално на въпросите на математическото моделиране като част от тези методи. На тази цел се посвещава представеният труд.

Съдържание

Отзиви

Все още няма ревюта

Be the first to review “Математическо моделиране в социологията”